داروخانه

داروخانه

pharmacy

تبلیغات داروخانه

با توجه به افزایش روز افزون تعداد داروخانه ها، از جمله داروخانه های سنتی و داروخانه های بیمارستانی و داروخانه های آنلاین، رقابت در این کسب و کار روز به روز سخت تر میشود.

بد ماجرا این است که طبق آمار موجود به ازای هر 100 هزار نفر 13 داروخانه در کشور موجود میباشد. البته در شهرهای بزرگ این آمار کمتر است.

اما قسمت خوب ماجرا این است که نیاز به خرید دارو و لوازم آرایشی و بهداشتی همیشه وجود دارد و در حال افزایش است.

افزایش درآمد و دستیابی به مشتریان جدید مسئله ایی مهم و در عین حال سخت است. این تا حدی به این دلیل میباشد که سلیقه افراد بطور مداوم در حال تغییر است حتی اگر نیازهای آنان ثابت بماند.

هر چه افراد با شگردهای تبلیغاتی شما بیشتر آشنا شوند، مقاومت بیشتری از خود برای خرید نشان میدهند. همیشه و در طول زمان پرداختن به ایده های جدید برای یافتن مشتریان جدید و افزایش فروش امری مهم و ضروری بوده است.

تماس با کارشناسان فروش :  0933 445 1660
    
داروخانه
تعداد آگهی داروخانه: 0