بیلبورد تبلیغاتی
عرشه پل
استرابورد
لمپوست بنر
اسکرول لایت باکس
پایه بنر با فک متحرک
تلویزیون شهری
کیوسک برد
گیت های ورودی
کتیبه ها و تابلوهای داخل واگن
تابلوهای بنری ایستگاهها
تبلیغ روی بدنه
دستگیره های داخلی
ماکت حجمی
تبلیغات در کف
دایوراما یا ژرفانما ماکت هایی سه بعدی
تبلیغات روی نما ساختمانها
کانتر تبلیغاتی
آینه های هوشمند
اسکوربورد
تبلیغات کنار زمین
تبلیغات بر روی لباس
میکسون تبلیغاتی
نرده های پله برقی
سایر ابزارها
ویدئو وال
تابلوی سردر یا هدبرد
تابلوهای روی دیوار(ساین وال)
تابلوهای بام ساختمان ها
نازل برد تبلیغاتی
سا‌یبا‌ن تبلیغا‌تی