دستگیره های داخلی

دستگیره های داخلی

Ads on internal handles

تبلیغ بر روی دستگیره های داخلی
از ابزارهــای موثر و مقــــــرون به صرفــه دستگیره های داخلی و دارای مزیت های مانندمتحرک بودن ونزدیک بودن به مخاطب است که زمان کافی برای ماندگاری در ذهن و دیده شدن تبلیغ است

یکی از وسیله هایی که دارای اثر زیاد می باشد و از نظر هزینه مقرون به صرفه است دستگیره های داخلی  می باشد و مزیت های آن یکی نزدیک بودن به مخاطب و دیگری متحرک بودن آن است و زمان کافی برای دیده شدن و در ذهن ماندن تبلیغ وجود دارد

---------------------

Ads on internal handles
One of the effective and affordable tools is the internal handles and it has advantages such as being mobile and being close to the audience, which is enough time to stay in the mind and be seen by the advertiser.

تماس با کارشناسان فروش :  0933 445 1660
    
تعداد آگهی دستگیره های داخلی: 0