کانتر تبلیغاتی

کانتر تبلیغاتی

Advertising counter

کانتر های تبلیغاتی شامل کانتر محصولات و کانترهای معمولی است . به دلیل پر رفت و آمد بودن ایستگاه های مترو معمولا از کانتر محصولات استفاده نمیشه . کانتر ها تبلیغاتی معمولا موقتا و در بازه های زمانی مشخص جوابگو هستند.

تماس با کارشناسان فروش :  0933 445 1660