کتیبه ها و تابلوهای داخل واگن

کتیبه ها و تابلوهای داخل واگن

Billboards inside the wagon

کتیبه ها با ابعاد مختلف بردیواره داخلی واگن ها قراردارند.مخاطب اکثرزمان خود را درمعرض این رسانه سپری می کند.این رسانه نقشی عمیق تری را درارائه پیا م های اطلاع محور وتبلیغات تعاملی با مخاطب ایفا می کند

کتیبه هایی که با اندازه های گوناگون بر روی دیوارهای واگن قرار گرفته اند و افراد مدت زمان بیشتری در معرض  دید این رسانه سپری می کنند نقش خیلی مهمی در رساندن پیام ها و اطلاعات و تبلیغات تعاملی با مخاطب ایجاد می کند

بهترین فضای که برای تبلیغات برندینگ به حساب می‌آیند تبلیغات داخل واگن است است به دلیل اینکه مدت زیادی مسافران داخل واگن میباشند بهترین تبلیغات در مترو است بنر های عمودی و کوچک  داخل واگن مترو است

تبلیغاتی که بر روی دیوارهای مترو انجام می شود هر اندازه دارای طرح زیبا و خلاقانه تری باشد باعث می شود توجه بیشتری به سوی خود جلب کند در نتیجه بازدهی بهتری داشته باشد

Inscriptions inside the wagon
Complying with Our Client's Various Goals in Advertising
Many corporations utilize it for product introduction, service and campaign announcements, and catering to client's various purposes is possible.
Billboards inside the wagon
The inscriptions are located on the inner wall of the wagons with different dimensions. The audience spends most of their time in this media. This media plays a deeper role in providing information-oriented messages and interactive advertisements with the audience.

تماس با کارشناسان فروش :  0933 445 1660
    
تعداد آگهی کتیبه ها و تابلوهای داخل واگن: 0