گیت های ورودی

گیت های ورودی

Entrance gates

گیتهای ورودی:

تبلیغات روی گیتهای ورودی یکی از بهترین مکان تبلیغاتی مکانهای خاص محسوب می شود که به دلیل تردد بالای روزانه همواره نتایج بسیار موثری در تبلیغات داشته .

Advertising on Society Entrance Gates - Branding in Societies.

Branding on Societies with Advertising on Society Entrance Gates are readily available nowadays. We can now do branding on gates, society notice boards, above entrance gates etc. Brands can now get their names visible above entrance gates in societies to promote themselves.

 

تماس با کارشناسان فروش :  0933 445 1660
    
تعداد آگهی گیت های ورودی: 0