تابلوهای بام ساختمان ها

تابلوهای بام ساختمان ها

sign roof

تابلوهای بام ساختمان ها(sign roof):

برخی از مالکان ساختمان ها که محل ساختمانشان دارای دید مناسب برای تبلیغ می باشد بام خود را برای تبلیغ اجاره می دهند.این فضاها تفاوت چندانی با بیل برد یا ساین برد ندارند.فقط چون بر روی بام یک ساختمان نصب می شوند، ساین روف نامیده می شوند.

تماس با کارشناسان فروش :  0933 445 1660
    
تعداد آگهی تابلوهای بام ساختمان ها: 0