تابلوهای روی دیوار(ساین وال)

تابلوهای روی دیوار(ساین وال)

sign wall

تابلوهای روی دیوار(sign wall) :

برخی از مالکان ساختمان ها که محل ساختمانشان دارای دید مناسب برای تبلیغ می باشد دیوار خود را برای تبلیغ اجاره می دهند.این فضاها تفاوت چندانی با بیل برد یا ساین برد ندارند. فقط چون بر دیوار یک ساختمان نصب می شوند،ساین وال  نامیده می شوند.

تماس با کارشناسان فروش :  0933 445 1660
    
تعداد آگهی تابلوهای روی دیوار(ساین وال): 0